Varicella-zoster virus

a. Waterpokken bij volwassenen

valaciclovir  

3 dd

1000 mg

p.o.

gedurende 7 dage

Bij zwangere met waterpokken, indien ontwikkeld 5 dagen of korter vóór of minder dan 2 dagen ná de bevalling:

aciclovir  

3 dd

10 mg/kg

i.v. 

gedurende 7-10 dagen

Kind direct na de geboorte:

varicella-zoster immuunglobuline  

2 ml

langzaam diep

i.m. 

x

Indien kind waterpokken ontwikkelt eventueel:

aciclovir  

3 dd

30 mg/kg

i.v. 

gedurende 1 week

b. Gordelroos

Immuuncompetente patiënt:

Indien de patiënt ouder is dan 50 jaar of indien de N. trigeminus bij het proces is betrokken: binnen 72 uur na het ontstaan van de laesies beginnen met:

valaciclovir  

3 dd

1000 mg

p.o.

gedurende 1 week

Immuungecompromitteerde patiënt of ernstig ziektebeeld

(meer dan 1 dermatoom, ramus ophthalmicus of hersenzenuwen bij het proces betrokken):

aciclovir  

3 dd

10 mg/kg

i.v. 

gedurende 7-14 dagen

Niet zo ernstig (overige gevallen)

valaciclovir  

3 dd

1000 mg

p.o.

gedurende 10 dagen

bij onvoldoende resultaat overgaan op intraveneuze therapie; zie onder “ernstig”.

c. Herpes zoster ophthalmicus

valaciclovir  

3 dd

1000 mg

p.o.

gedurende 10 dagen

d. Pneumonie

aciclovir  

3 dd

10 mg/kg

i.v. 

gedurende 1 week