Influenzavirus

In principe geen antivirale therapie.
Recent zijn neuraminidaseremmers (o.a. oseltamivir) beschikbaar gekomen. De definitieve plaatsbepaling van deze middelen bij de profylaxe, hun eventuele betekenis bij de behandeling van influenza en voorkomen van verspreiding van het virus in de omgeving is nog onzeker.