Cytomegalovirus

Therapie alléén geïndiceerd bij orgaan-localisaties tenzij het een patiënt betreft met een ernstig gestoorde cellulaire afweer.

Oesofagitis

gastroenteritis

colitis

retinitis

pneumonie

infectie van centraal zenuwstelsel

 

ganciclovir  

2 dd

5 mg/kg

i.v. 

gedurende 2-3 weken

Indien IV-therapie niet mogelijk, dan

valganciclovir  

2 dd

900 mg

p.o.

gedurende 3 weken

Eventuele onderhoudsdosering in overleg met viroloog of internistinfectioloog.