Profylaxe bij meningokokkeninfecties

Voor de “knuffelcontacten”, binnen 48 uur na het begin van de ziekteverschijnselen van de indexpatiënt:

a. Volwassenen

(ook de index-patiënt zelf indien behandeld met penicilline)
Niet zwanger, géén lactatie

ciprofloxacine  

750 mg

p.o.

éénmalig

Zwangerschap of lactatie

ceftriaxon  

250 mg

i.m.

éénmalig

b. Kinderen (tot 12 jaar)

rifampicine*  

2 dd

10 mg/kg

p.o.

gedurende 2 dagen

*max. 2 dd 600 mg

c. Pasgeborenen (tot 3 maanden)

rifampicine  

2 dd

5 mg/kg

p.o. 

gedurende 2 dagen