Beleid bij hemolytische streptococcen groep B (GBS)

Risicofactoren:
1. Vroeggeboorte (<37 weken)
2. Langdurig gebroken vliezen (>18-24 uur)
3. Maternale koorts durante partu (> 37,8 °C)
4. Ernstige maternale GBS kolonisatie (bacteriurie of positieve urinekweek)
5. Eerder kind met GBS ziekte

Diagnostiek:
Introïtuskweek, en daarna met dezelfde wattenstok ook anus.

Profylaxe:
a. Bij koorts durante partu:                 

  1   

co-amoxiclav    

  4 dd

1000/200 mg

  i.v.   

x

  +   

gentamicine 

  1 dd   

5 mg/kg

  i.v.   

bij (dreigende) sepsis

b. Andere risicofactoren:                 

  1   

penicilline    

   

2 milj. E

  i.v.   

éénmalig bij begin van de partus

 daarna   

penicilline 

  6 dd   

1 milj. E

  i.v.   

tot de geboorte

Bij penicilline-allergie:                 

  1   

clindamycine    

   

900 mg

  i.v.   

éénmalig bij het begin van de partus

daarna   

clindamycine 

  3 dd   

600 mg

  i.v.   

tot de geboorte