Endocarditis profylaxe

Conform richtlijnen van de Nederlandse Hartstichting

 • Endocarditis-profylaxe is niet hetzelfde als reuma-profylaxe. Reumaprofylaxe dient alleen ter voorkoming van recidief acuut reuma en is niet voldoende als profylaxe van bacteriële endocarditis.
 • Koorts bij een risicopatiënt is een indicatie voor het afnemen van bloedkweken om een endocarditis uit te sluiten of aan te tonen.
 • Infecties meteen behandelen (uitgaande van de vermoedelijke verwekker), maar als koorts het enige symptoom is, dan eerst bloedkweken afnemen en de resultaten afwachten
 • Van het grootste belang is de preventie van cariës, parodontitis en druk-ulcera van een prothese, evenals het snel elimineren van infectiehaarden in het gebit.

Géén profylaxe bij

 • systolisch aorta-geruis, niet berustende op een stenose (zgn functioneel geruis)
 • atriumseptumdefect
 • mitraalklepprolaps zonder insufficiëntie
 • mitralisannulus-verkalking

Indicaties voor profylaxe

 • eerder doorgemaakte endocarditis
 • aangeboren hartafwijking, uitgezonderd atriumseptumdefect
 • coarctatio aortae
 • persisterende open ductus botalli
 • hypertrofische obstructieve cardiomyopathie
 • geïmplanteerd lichaamsvreemd materiaal in het hart (hartklepprothese)

Ingreep en antibioticum

De profylaxe bestaat uit een éénmalige gift die 1 uur (p.o.) of 30 minuten (i.v.) vóór de ingreep wordt gegeven. Het Antibioticum is afhankelijk van de uit te voeren ingreep, maak hiervoor een keuze uit de hoofdstukken 08.2.01 t/m 08.2.04.

De dosering voor volwassenen is ook de maximale dosis voor kinderen.