Aangifteplicht

Het LvMM doet slechts vooraangifte bij de GGD, hiermee vervalt niet de wettelijke aangifteplicht van de behandelend arts.

Ziekte

Verwekker

Vermoeden

Poliomyelitis

Poliovirus

Vastgesteld

Botulisme

Clostridium botulinum

Cholera

Vibrio cholerae

Difterie

Corynebacterium diphtheriae

Dysenterie (bacillaire)

Shigella

Febris recurrens (tekenkoorts)

Borrelia recurrentis

Hepatitis A (geelzucht)

Hepatitis A virus

Hepatitis B (“serumhepatitis”)

Hepatitis B virus

Hepatitis C

Hepatitis C virus

Kinkhoest

Bordetella pertussis

Lassa-koortsen

Lassa virus

andere haemorrhagische koortsen

Marburg/Ebola/Congo virus

Legionellose

Legionella pneumophila

Mazelen (Morbilli)

Mazelen virus

Meningococcose

Neisseria meningitidis

   meningokokkenmeningitis

   meningokokkensepsis

Paratyfus A/B/C

Salmonella paratyphi A/B/C

Pest

Yersinia pestis

Rabies

Rabies virus

Tuberculose

Mycobacterium tuberculosis

Tyfus

Salmonella typhi

Vlektyfus

Rickettsia spp.

Voedselvergiftiging/-infectie*

Stafylokokken
 Bacillus cereus
 Clostridium perfringens
 Clostridium botulinum
 e.a. 

Clusters


  

Brucellose

Brucella melitensis/abortus

Gele koorts 

Arbovirus

Leptospirose (ziekte van Weil)

Leptospira icterohaemorrhagica 

Malaria

Plasmodium spp.

Miltvuur

Bacillus anthracis

Ornithosis/Psittacosis

Chlamydia psittaci

Q-koorts

Coxiella burnetii

Rubella (rode hond)

Rubella virus

  congenitale rubella-syndroom

Trichinose

Trichinella spiralis

Ziekte door enterohaemorrhagische E. coli

E.coli 0157

* voor zover vastgesteld:
 1e bij een persoon, werkzaam in de levensmiddelen- of horecasector, dan wel bij een persoon, beroepsmatig betrokken bij de behandeling, verpleging of verzorging van andere personen of 2e door één arts bij twee of meer personen die binnen een tijdvak van 24 uur hetzelfde gegeten of gedronken hebben.