Tractus digestivus en tractus urogenitalis

• operatie
• instrumentatie in de tractus urogenitalis
NB! Niet bij darmbiopsie, poliepextractie, sphincterotomie ok.

Bij operatieve ingrepen in de tractus urogenitalis en de tractus digestivus en bij instrumentatie in de tractus urogenitalis is de standaardprofylaxe zoals genoemd in hoofdstuk 'Peri-operatieve profylaxe' ook voldoende ter preventie van endocarditis.