Centraal zenuwstelsel

(Red Book + Remington and Klein 7th ed. + Kinderformularium)

Bij meningitis onmiddellijk na afname van liquor starten met parenterale behandeling. Denk ook aan dexamethason 0,6 mg/kg/dag in 4 doses, gedurende 4 dagen; 1e gift voor of tijdens antibioticatoediening.

Meningitis

a. Neonaat (0-4 weken)

< 1 week en < 2000 g

cefotaxim 

in 2 doses

50 mg/kg/dag 

i.v. 

amoxicilline

in 2 doses

100 mg/kg/dag

i.v.

< 1 week en > 2000 g

cefotaxim 

in 2 doses

100 mg/kg/dag 

i.v. 

amoxicilline

in 4 doses

150 mg/kg/dag

i.v.

>1 week en < 2000 

cefotaxim 

in 2 doses

100 mg/kg/dag 

i.v. 

amoxicilline

in 4 doses

150 mg/kg/dag

i.v.

>1 week en > 2000 g

cefotaxim 

in 2 doses

150 mg/kg/dag 

i.v. 

amoxicilline

in 4 doses

200 mg/kg/dag

i.v.

b. 1 maanden - 16 jaar

ceftriaxon

in 2 doses

100 mg/kg/dag 

i.v. 

Maximaal 4 gram/dag

Hersenabces

a. Zonder trauma

ceftriaxon

in 2 doses

100 mg/kg/dag

i.v. 

Maximaal 4 gram/dag

metronidazol

in 3 doses

30 mg/kg/dag

i.v.

Maximaal 4 gram/dag

b. Met trauma 

ceftriaxon

in 2 doses

100 mg/kg/dag

i.v. 

Maximaal 4 gram/dag

flucloxacilline

in 6 doses of continu infuus

150 mg/kg/dag

i.v.

Maximaal 12 gram/dag

c. Bij KNO focus

ceftazidime

in 3 doses

100 mg/kg/dag

i.v. 

Maximaal 6 gram/dag

metronidazol

in 3 doses

30 mg/kg/dag

i.v.

Maximaal 4 gram/dag

Encefalitis

a. 0-12 jaar

aciclovir

in 3 doses

60 mg/kg/dag 

i.v. 

Gedurende 3 weken

b. 12-18 jaar

aciclovir

in 3 doses

30 mg/kg/dag 

i.v. 

Gedurende 3 weken