Sexueel overdraagbare aandoeningen

Bij SOA altijd rekening houden met de mogelijkheid van meer dan één verwekker (bijvoorbeeld N. gonorrhoeae èn Chlamydia trachomatis). Eventuele partners dienen in de analyse betrokken en indien nodig onderzocht en meebehandeld te worden.

Teneinde zo snel mogelijk over te stappen van intraveneuze op orale therapie zie hoofdstuk Switch naar orale therapie en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicillines en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.