Bron waarschijnlijk en verwekker onbekend

a. Luchtwegen

Community-Acquired Pneumonia (CAP)

penicilline  

6 dd

1 milj. E

i.v. 

x

ciprofloxacine

2 dd 

400 mg

i.v. 

x

Hospital-Acquired Pneumonia (HAP)

cefuroxim  

3 dd

1500

i.v. 

7d

evt + 

gentamicine

1 dd 

5 mg/kg

i.v. 

indien klinisch beeld van sepsis, in principe eenmalig

b. Maag-darm kanaal

cefuroxim  

3 dd

1500 mg

i.v. 

x

metronidazol

3 dd 

500 mg

i.v. 

x

+

gentamicine

1 dd

5 mg/kg

i.v.

in principe eenmalig

 

c. Urinewegen

cefuroxim  

3 dd

1500 mg

i.v. 

x

gentamicine

1 dd 

5 mg/kg

i.v. 

in principe eenmalig

 

d. Inwendige genitalia

co-amoxiclav

4 dd

1000/200 mg

i.v. 

x

gentamicine

1 dd 

5 mg/kg

i.v. 

in principe eenmalig

e. Intravasculaire catheter

Indien mogelijk lijn of catheter vervangen of verwijderen (en kweken)
Antibiotica zijn geïndiceerd wanneer:

  • de lijn of catheter niet kan worden verwijderd.
  • het een patiënt betreft met neutropenie.
  • kweken van bloed en catheter niet afgewacht kunnen worden.

vancomycine*  

2 dd

1000 mg

i.v. 

x

gentamicine

1 dd 

5 mg/kg

i.v. 

in principe eenmalig

*bij lich. gew. > 100 kg 2 dd 1500 mg i.v.

f. Weke delen, huid, arteriële ulcera , gangreen enz.

cefuroxim  

3 dd

1500 mg

i.v. 

x

gentamicine

1 dd 

5 mg/kg

i.v. 

in principe eenmalig

+

metronidazol

3 dd

500 mg

i.v.

x

Bij verdenking op fasciitis necroticans zie 'Fasciitis necroticans'.