Bron en verwekker onbekend

a. Patiënten zonder neutropenie

cefuroxim                                                                   

3 dd

1500 mg     

i.v. 

x

evt +

gentamicine*

eenmalig

5 mg/kg

i.v. 

x

 * Gentamicine alleen toevoegen bij septische shock en in principe eenmalig.

b. Patiënten met neutropenie

piperacilline/tazobactam                                           

3 dd

4000/500mg

i.v. 

x

evt + 

gentamicine*

eenmalig

5 mg/kg

i.v. 

x

* Gentamicine alleen toevoegen bij septische shock en in principe eenmalig.

Bij siginifcante nierfunctiestoornissen én septische shock overweeg;

1        

meropenem                                                           

  3 dd

1000mg 

i.v. 

x