Sepsis

De behandelingsduur van sepsis is in principe 14 dagen.

Teneinde zo snel mogelijk over te stappen van intraveneuze op orale therapie zie hoofdstukSwitch naar orale therapie en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicillines en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

 

Gentamicine bij ernstige infectie

Aan de initiële therapie van een ernstige infectie wordt wel gentamicine toegevoegd vanwege de snelle “killing” en verbreding van het spectrum.

In aanmerking komen patiënten die:

  • langer dan 3 dagen in het ziekenhuis zijn opgenomen.
  • recent met antibiotica zijn behandeld.
  • klinisch het beeld van sepsis vertonen.

Denk bij toediening van gentamicine en vancomycine aan nierfunctie en spiegelbepalingen, zie hoofdstuk Dosering van spiegelbepaling. Bij een ernstig gestoorde nierfunctie, overleg met deskundige.