Oogheelkunde

Denk bij toediening van gentamicine en vancomycine aan nierfunctie en spiegelbepalingen, zie hoofdstuk Dosering van spiegelbepaling.
Bij een ernstig gestoorde nierfunctie, overleg met deskundige.