Candida oesophagitis(SWAB)

a. Indien immuungecompromitteerd

fluconazol  

1 dd

200 mg*

p.o.

gedurende 14 dagen

*dag 1: 400 mg p.o.

Enkele Candida non-albicans soorten zoals C. glabrata, C. tropicalis en C. krusei zijn verminderd gevoelig/resistent tegen fluconazol. Therapie aanpassen op geleide van determinatie en gevoeligheidspatroon en eventueel in overleg met deskundige.