Community-acquired pneumonia (CAP)

Neem voor het starten met intraveneuze antibiotica eerst een bloedkweek en zo mogelijk een sputumkweek af.

Empirische therapie

Categorie I, milde pneumonie, patiënt wordt niet opgenomen (PSI score 1 of 2 OF AMBU-65 criteria 0 of 1<S> </S>NB; indien de patiënt om niet-infectieuze redenen wordt opgenomen valt hij/zij ook in deze categorie.

 

1

  

amoxicilline   

3dd

750mg

p.o.

  gedurende 5 tot 7 dagen *

 

 2

doxycycline   

1dd

100mg

p.o.

  1e gift 200 mg;; gedurende 7 dagen

Indien geen verbetering na 48 uur en gestart met amoxicilline dan:

 

1

doxycycline

1dd

100mg

p.o.

  1e gift 200 mg; gedurende 7 dagen

 of  

azitromycine

1dd

250mg

p.o.

  1e gift 500 mg; gedurende 5 dagen

Indien geen verbetering na 48 uur en gestart met doxycycline dan overleg met arts-microbioloog.

 

Categorie II, matig ernstige pneumonie, patiënt wordt opgenomen op een gewone afdeling (PSI score 3 of 4 OF AMBU-65 criteria 2)

Indien risicofactoren voor Legionella (recent buitenland / actuele epidemie / geen effect empirische therapie binnen 48 uur): vraag binnen 24 uur een legionella sneltest aan. Indien positief zie verder onder 'verwekker bekend)

1  

amoxicilline   

4dd

1000 mg

i.v.

  gedurende 5 tot 7 dagen *

1

penicilline

4dd

1 ME 

i.v.

gedurende 5 tot 7 dagen *

Peniciline allergie:

 1

cefuroxim      

3dd 

1500mg    

i.v.   

  gedurende 5 tot 7 dagen *

 

Categorie III, ernstige pneumonie, patiënt wordt opgenomen op een gewone afdeling (PSI score 5 OF AMBU-65 criteria 3-5)

Altijd Legionella en pneumococcen sneltest verrichten. Indien negatief empirische therapie continueren, indien positief zie onder 'verwekker bekend'.

 1 

cefuroxim      

3dd  

1500mg  

i.v.        

  gedurende 5 tot 7 dagen

 

Categorie IV, ernstige pneumonie waarvoor IC opname nodig is

Altijd Legionella en pneumococcen sneltest verrichten. Indien negatief empirische therapie continueren, indien legionella sneltest positief zie onder 'verwekker bekend'.

NB: bij een positieve pneumococcen sneltest antibiotica pas versmallen indien de patiënt stabiel is en er geen andere verwekkers zijn aangetroffen.

 

 1 

ceftriaxon

1dd

2000mg

i.v.   

 gedurende 5 tot 7 dagen

 + 

ciprofloxacine

3dd

400mg

i.v.

 gedurende 5 tot 7 dagen

 

* behandelduur

De behandelduur is bij deze indicaties afhankelijk van ernst van het ziektebeeld bij presentatie en de klinische respons

  5 dagen 

Bij presentatie in risico categorie I of II (milde tot matig ernstige pneumonie) en indien de patiënt na 3 dagen substantieel verbeterd is kan de behandelduur beperkt worden tot 5 dagen.

 

Bron:

Richtlijn SWAB/NVALT: Community acquired pneumonia 2016