Aspiratiepneumonie

Acute aspiratie behoeft geen antibiotische therapie. Er dient enkel behandeld te worden indien er een pneumonie ontstaat.

Therapieduur tenminste 7 dagen

a. Buiten het ziekenhuis ontstaan

          

  1   

amoxicilline + clavulaanzuur

  4 dd

  1000/200 mg   

  i.v.   

  x

Zo mogelijk:

  1   

amoxicilline + clavulaanzuur    

  3 dd

  500/125 mg   

  p.o.   

  x

 

Bij penicilline-allergie:

1   

 clindamycine

  3 dd

  600 mg   

  i.v. of p.o.   

  x

Bij drenkeling:

  1   

piperacilline + tazobactam   

  3 dd

  4500 mg   

  i.v.   

  x

  + evt

voriconazol  

 

  

 

i.o.m. arts-microbioloog  

Zo mogelijk:

  1   

   ciprofloxacine    

  2 dd

  750 mg   

  p.o.   

  x

  +

   metronidazol

  3 dd   

  500 mg

  p.o.   

  x

 

b. Binnen het ziekenhuis ontstaan

                  

  1   

  amoxicilline + clavulaanzuur   

  4 dd

  1000/200 mg   

  i.v.   

  x

  +   

   gentamicine

  1 dd   

  5 mg/kg

  i.v.   

  in principe eenmalig in afwachting van kweek

Zo mogelijk:

  1   

 amoxicilline + clavulaanzuur    

  3 dd

  500/125 mg   

  p.o.   

  x

 

Bij penicilline-allergie: 

  1   

 clindamycine

  3 dd

  600 mg   

  i.v. of p.o.   

  x