AMBU-65 (=CURB-65) / PSI

AMBU-65 (=CURB-65) criteria:

  • Ademhalingsfrequentie ≥ 30 per minuut
  • Mentale toestand bij presentatie (recent ontstane desoriëntatie in persoon plaats of tijd)
  • Bloeddruk systolisch < 90 mmHG en/of diastolisch ≤ 60 mmHg
  • Ureum > 7 mmol/l
  • Leeftijd ≥ 65

 


De Pneumonia Severity Index (PSI) risico score
Optellen punten risico score:

  Variabele                                                     

Toegekende punten risico score 

  • leeftijd        

leeftijd in jaren (man)
leeftijd in jaren -10 (vrouw) 

   Onderliggende ziekten

Toegekende punten risico score

• maligniteit

+30

• leverziekte

+20

• hartfalen

+10

• cerebrovasculaire ziekte

+10

• nierziekte

+10

Lichamelijk onderzoek

• veranderd bewustzijn

+20

• ademfrequentie ≥ 30 per minuut

+20

• systolische bloeddruk < 90 mm Hg

+20

• temperatuur < 35°C of ≥ 40°C

+15

• polsfrequentie ≥ 125 per minuut

+10

Onderzoek

• arteriële pH < 7.35

+30

• ureum ≥ 11,0 mmol/L

+20

• natrium < 130 mmol/L

+20

• glucose ≥ 14,0 mmol/L

+10

• hematocriet < 30%

+10

• PaO2 < 60 mm HG of O2 saturatie < 90%

+10

• Pleuravocht

+10

Totale score:

....... (=PSI-score)

                   

niet berekend     

:PSI 1        

tot 70   

:PSI 2

71-90

:PSI 3

91-130

:PSI 4

>130

:PSI 5