Kinkhoest

Therapie alleen zinvol in het catarrhale stadium (tot 4 weken na start klachten).

         

  < 4 weken 

 claritromycine

  p.o.

  4 weken - 18 jaar

 azitromycine

  p.o.

  ≥ 18 jaar

 azitromycine

  1 dd

  500 mg   

  p.o.   

  gedurende 3 dagen

N.B. In de nabije omgeving van de index-patiënt (gezin of instelling met op gezinscontacten gelijkende situaties) moet bekeken worden of er risico-personen aanwezig zijn. Overleg in dit soort situaties met de arts infectieziektenbestrijding van de GGD.

 

Tijdens zwangerschap:

 

1

 erytromycine

  4 dd

  500 mg   

  p.o.   

  gedurende 7 dagen