Cystic Fibrose

Op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon, overleg met deskundige/arts-microbioloog.