Exacerbatie van COPD

Behandeling van bronchusobstructie en ontstekingsreacties;

a. Indien verbetering optreedt:

geen antibiotica.

b. Indien geen verbetering optreedt èn ernstig ziek:

amoxicilline + clavulaanzuur

4 dd

1200 mg

i.v. 

x

c. In overige gevallen antibiotica op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon.

Haemophilus influenzae

amoxicilline

3 dd

750 mg

p.o. 

gedurende 7-10 dagen

Indien ß-lactamase positief:

amoxicilline + clavulaanzuur 

3 dd

500/125 mg

p.o.

gedurende 7-10 dagen

Moraxella catarrhalis

amoxicilline + clavulaanzuur 

3 dd

500/125 mg

p.o.

gedurende 7-10 dagen

Streptococcus pneumoniae

amoxicilline

3 dd

750 mg

p.o. 

gedurende 7-10 dagen

Overige micro-organismen

Therapie op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon.