Neus en bijholten

a. Furunkel neus          

  1   

  flucloxacilline    

  4 dd

500 mg

p.o.

  gedurende 7 dagen

Bij overgevoeligheid voor penicillinen:       

  1   

  clindamycine    

  3 dd

300 mg

p.o.

  gedurende 7 dagen

 

b. Neusflegmone

Cave sinustrombose          

  1   

  flucloxacilline    

Oplaaddosis eenmalig 1000mg, gevolgd door 4000mg/dag      

 i.v.   

continue infusie

Bij klinische verbetering:         

  1   

   flucloxacilline    

  4 dd

500 mg

p.o.

totaal 10-14 dagen

Bij overgevoeligheid voor penicillinen:         

  1   

  clindamycine    

  3 dd

600 mg

  i.v.   

  x

Bij klinische verbetering:         

  1   

   clindamycine    

  3 dd

600 mg

p.o.

  totaal 10-14 dagen

 

c. Sinusitis acuta

Bij patiënten met een normaal beloop van de klachten is antimicrobiële therapie niet geïndiceerd, overweeg decongestiva. Overweeg antimicrobiële therapie bij patiënten met een (verhoogd risico op een) afwijkend beloop van de klachten: ernstig ziek zijn, alarmsymptomen, opnieuw koorts na een aantal koortsvrije dagen, klachten die in een periode van 2 weken niet zijn afgenomen, >3 klachtenepisoden per jaar, gestoorde afweer. Indien antimicrobiële therapie geïndiceerd is:          

  1   

  amoxicilline    

  3 dd

750 mg

p.o.

  gedurende 10-14 dagen

Of

  2  

  azitromycine  

  1 dd

500 mg

p.o.

  gedurende 3 dagen

d. Sinusitis chronica

Er is geen wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van antibiotica voor deze indicatie.