Keel

a. Faryngitis/tonsillitis

amoxicilline  

3 dd

750 mg

p.o.

gedurenden 10 dagen

Bij aanhoudende klachten therapie aanpassen op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon.

 

b. Peritonsillair abces (primair chirurgische drainage)

amoxicilline + clavulaanzuur 

4 dd

1000/200 mg

i.v. 

gedurende 10 dagen

 

c. Parafaryngeaal abces (primair chirurgische drainage)

amoxicilline + clavulaanzuur  

4 dd

1000/200 mg

i.v. 

gedurende 14 dagen

 

d. Epiglottitis

amoxicilline + clavulaanzuur  

4 dd

1000/200 mg

i.v. 

gedurende 14 dagen

 

e. Angina van Plaut-Vincent

benzylpenicilline  

6 dd

3 milj. E

i.v. 

gedurende 14 dagen

metronidazol

3 dd 

500 mg

i.v. 

gedurende 14 dagen