KNO-gebied en de mondholte

Teneinde zo snel mogelijk over te stappen van intraveneuze op orale therapie zie hoofdstuk Switch naar orale therapie en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicillines overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Denk bij de toediening van gentamicine aan nierfunctie en spiegelbepalingen. Voor dosering en toedieningswijze zie hoofdstuk Dosering en spiegelbepaling. Bij een ernstig gestoorde nierfunctie, overleg met deskundige.