Decubitis

In principe geen antibiotica, primair chirurgische behandeling. Bij (dreigende) sepsis of osteomyelitis antibiotica op geleide van kweek en gevoeligheidspatroon.