HACEK micro-organismen

Haemophilus sp.

Actinobacillus actinomycetemcomitans

Cardiobacterium hominis

Eikenella corrodens

Kingella sp. 

 

a. Natieve klep         

  1   

   ceftriaxon    

1 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende 4 weken

b. Kunstklep          

  1   

   ceftriaxon    

  1 dd

2000 mg   

  i.v.   

  gedurende 6 weken

Bij penicilline-allergie overleg met de arts-microbioloog (op casuïstische gronden komen in aanmerking co-trimoxazol en ciprofloxacine).