Endocarditis therapie

Altijd overleg met arts-microbioloog!

Antibiotica pas starten na afname van bloedkweken en, bij de subacute vorm, bij voorkeur pas als de verwekker bekend is. Bij subacute endocarditis 6 opeenvolgende bloedkweken afnemen in de loop van 1 à 2 dagen. Indien de klinische situatie geen uitstel van therapie toelaat, zoals bij acute endocarditis, dan drie opeenvolgende bloedkweken afnemen met tussenpozen van ongeveer 15 minuten.

Bij kweek-negatieve, klinisch bewezen endocarditis, ook denken aan:
a. verwekkers die middels serologie aangetoond moeten worden
b. verwekkers uit de HACEK-groep of Bartonella (zie hoofdstuk 'HACEK'). Soms vele bloedkweken nodig voor isolatie!

Denk bij toediening van gentamicine en vancomycine aan nierfunctie en spiegelbepalingen, zie hoofdstuk Dosering van spiegelbepaling. Bij een ernstig gestoorde nierfunctie, overleg met deskundige.

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicilline en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.