Primaire meningitis

Naast kweek van liquor tevens kweek van bloed, neus, keel en van eventuele huidafwijkingen laten verrichten en denk ook aan virale diagnostiek!

Vóór toediening van antibiotica denk aan dexamethason  

a. Verwekker onbekend 

leeftijd 1 mnd - 16 jaar 

(zie ook hoofdstuk 'infecties bij kinderen')

  1   

   ceftriaxon    

  2 dd

  100 mg/kg   

  i.v.   

  x

leeftijd 16 - 60 jaar

  1   

ceftriaxon  

  2 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  x

leeftijd > 60 jaar

  1   

   amoxicilline    

  6 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  x

  +   

   ceftriaxon

  2 dd   

  2000 mg

  i.v.   

  x

bij (mogelijke) risicofactoren

  1   

   amoxicilline    

  6 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  x

  +   

   ceftriaxon

  2 dd   

  2000 mg

  i.v.   

  x

Risicofactoren zijn:

  • overmatig alcoholgebruik
  • HIV-infectie
  • liquorlekkage
  • immuundeficiëntie / -suppressie
  • zwangerschap

Therapie aanpassen op geleide van grampreparaat, kweek en gevoeligheidspatroon.

b. Verwekker bekend

Streptococcus pneumoniae

Resistentieontwikkeling is in onze regio nog niet van klinisch belang, waakzaamheid blijft geboden.

Gevoelig voor penicilline (MIC ≤ 0,06 mg/L)

  1   

benzylpenicilline    

6 dd

  2 milj. E   

  i.v.   

gedurende tenminste 10 dagen

Intermediair gevoelig voor penicilline (0,06 < MIC < 2,0 mg/L)

  1   

   ceftriaxon

  2 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende tenminste 10 dagen

Resistent tegen penicilline (MIC > 2,0 mg/L)

  1   

   vancomycine

  2 dd

  1000 mg

  i.v.   

  gedurende tenminste 10 dagen

  +

   ceftriaxon

  2 dd

  2000 mg

  i.v.

  gedurende tenminste 10 dagen

Neisseria meningitidis

Meldingsplichtige ziekte

Penicilline gevoelig (MIC ≤ 0,25 mg/L)

  1   

   benzylpenicilline

  6 dd

  2 milj. E

  i.v.   

  gedurende 7 dagen

Penicilline resistent (MIC > 0,25 mg/L)

  1   

   ceftriaxon

  2 dd

  2000 mg

  i.v.   

  gedurende 7 dagen

Haemophilus influenzae

Meldingsplichtige ziekte indien type B

Beta-lactamase positief of beta-lactamase onbekend

  1   

   ceftriaxon    

  2 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende 7 dagen

Bij bewezen gevoeligheid:

  1   

   amoxicilline   

  6 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende 7 dagen

Listeria monocytogenes

Meldingsplichtige ziekte

  1   

   amoxicilline    

  6 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende tenminste 3 weken

  evt +   

   gentamicine

  1 dd   

  5 mg/kg

  i.v.   

  gedurende 3 dagen

 Listeria is ongevoelig voor cefalosporines !

Escherichia coli

  1   

   ceftriaxon

  2 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende tenminste 21 dagen

 Indien ESBL positief:

  1   

meropenem   

  3 dd

  2000 mg   

  i.v.   

  gedurende tenminste 21 dagen

Cryptococcus neoformans 

  1   

   amfotericine B   

0,7 mg/kg

  i.v.   

  gedurende minimaal 2 weken

  +   

   flucytosine

  4 dd   

  25 mg/kg

  i.v.   

  gedurende minimaal 2 weken

  gevolgd door

   fluconazol*

  1 dd   

  400 mg

p.o.

  gedurende minimaal 8 weken

*dag 1: 1 dd 800 mg p.o.
Voor toedieningswijze amfotericine B: overleg apotheker.