Centraal zenuwstelsel

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicillines en overleg met arts-microbioloog wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.