Botten en gewrichten

Teneinde zo snel mogelijk over te stappen van intraveneuze op orale therapie zie hoofdstuk Switch naar orale therapie en overleg met een deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Bij penicilline-allergie zie hoofdstuk Allergie voor penicillines en overleg met deskundige wanneer niet duidelijk is voor welk alternatief gekozen moet worden.

Denk bij de toediening van gentamicine en vancomycine aan nierfunctie en spiegelbepalingen. Voor dosering en toedieningswijze zie hoofdstuk Dosering van spiegelbepaling. Bij ernstig gestoorde nierfunctie overleg met deskundige.
N.B. altijd ook bloedkweken afnemen!