Zwangerschap en lactatie

Indien mogelijk alle geneesmiddelen vermijden tijdens zwangerschap en lactatie

Verklaring
+ = waarschijnlijk veilig
- = niet voorschrijven


         Zwangerschapsweek

Antibioticum

1 < 12 

12 - 36

>36    

Lactatie

Aciclovir

Alleen bij levensbedreiging

Albendazol

-

-

-

-

Amfotericine B

+

+

+

-

Amikacine

-

-

-

-

Amoxi-clavulaanzuur

+

+

+

+

Artemether

-

-

-

-

Artemotil

-

-

-

-

Atovaquon

-

-

-

-

Cefalosporinen

+

+

+

+

Chloroquine

-

-

-

+

Chlooramfenicol

-

-

-

-

Ciprofloxacine

-

-

-

-

Claritromycine

-

-

-

-

Clindamycine

-

+

+

+

Doxycycline

-

-

-

-

Erytromycine

+

+

+

+

Ethambutol

+

+

+

+

Flucloxacilline

+

+

+

+

Fluconazol

-

-

-

-

Flucytosine

-

-

-

-

Fusidinezuur

-

-

-

-


         Zwangerschapsweek

Antibioticum

1 < 12 

12 - 36

>36    

Lactatie

Ganciclovir

-

-

-

-

Gentamicine

-

-

-

-

Halofantrine

-

-

-

-

Isoniazide

+

+

+

+

Itraconazol

-

-

-

-

Kinine

-

-

-

+

Mebendazol

-

-

-

-

Metronidazol

-

+

+

-

Meropenem

+

+

+

+

Moxifloxacine

-

-

-

-

Nitrofurantoine

+

+

+

+

Penicillinen

+

+

+

+

Primaquine

-

-

-

-

Pyrazinamide

-

-

-

-

Rifampicine

-

+

+

+

Spiramycine

+

+

+

+

Sulfonamiden

-

-

-

-

Teicoplanine

-

-

-

-

Tinidazol

-

+

+

-

Trimethoprim

-

-

-

+

Trimethoprim/sulfa

-

-

-

-

Vancomycine i.v.

-

-

-

-