Switch naar orale therapie

Bij welke patiënten kan van intraveneuze naar orale therapie worden overgestapt?

  1. De patiënt moet haemodynamisch stabiel zijn.
  2. De tekenen van infectie zijn aan het verminderen, temperatuur,nCRP en leucocytenaantal moeten een duidelijke tendens totmnormaliseren vertonen.
  3. De patiënt moet in staat zijn orale medicatie in te nemen of enteraal via een sonde te ontvangen.
  4. Er mag geen sprake zijn van malabsorbtie of therapie-ontrouw.

Wanneer switch? 

Na 2-3 dagen   

Luchtweginfectie
Urineweginfectie (incl. pyelonefritis)
Huid en weke delen infectie  

Na 14 dagen

Intra-abdominale infectie
Septische artritis
Osteomyelitis

Niet switchen!

Positieve bloedkweek met S. aureus
Meningitis en/of hersenabces
Ongedraineerd abces, empyeem, mediastinitis
Endocarditis en intra-vasculaire infecties

Bij twijfel altijd overleggen met arts-microbioloog ! 

Switch op geleide van gevoeligheidsbepaling

1

penicilline  6 dd 1-2 milj.E 

omzetten naar: 

amoxicilline 3 dd 750 mg 

1

amoxicilline  6 dd 1000 mg 

omzetten naar: 

amoxicilline 3dd 750 mg

1

co-amoxi clav 4 dd 1000/200mg 

omzetten naar: 

3 dd 500/125 mg 

1

flucloxacilline 6 dd 1000 mg 

omzetten naar: 

afhankelijk van werkdiagnose en gevoeligheid omzetten naar flucloxacilline 4 dd 500 mg of clindamycine 3 dd 600 mg

1

cefuroxim  3 dd 1500 mg

omzetten naar: 

co-amoxi clav 3 dd 500/125 mg
of co-trimoxazol 2 dd 960 mg

1

ceftazidim  4 dd 1000 mg 

omzetten naar: 

ciprofloxacine 2dd 750 mg 

1

erytromycine 4 dd 500-1000 mg 

omzetten naar:

claritromycine 2 dd 500 mg 

1

ciprofloxacine 2 dd 400 mg 

omzetten naar: 

2 dd 750 mg (Pseud.)
anders 2 dd 500 mg

1

doxycycline  1 dd 100-200 mg 

omzetten naar: 

1 dd 100-200 mg 

1

co-trimoxazol 2 dd 960 mg 

omzetten naar: 

2 dd 960 mg 

1

clindamycine 3 dd 600 mg 

omzetten naar: 

3 dd 600 mg 

1

fluconazol dd  200 mg 

omzetten naar: 

1 dd 200 mg