Dosering bij nierinsufficientie

Doseringen voor volwassenen met een ongestoorde nierfunctie staan vermeld bij de aandoeningen in de desbetreffende hoofdstukken. Deze tabel geeft het (eventueel aangepaste) dosisinterval in uren en de dosis als die ook aangepast moet worden als percentage van de dosis ( ) op basis van de endogene kreatinineklaring. De eerste dosis is altijd een "normale" dosis. Bij hemodialyse dient, indien aangegeven, op dialysedagen de dosis voor een klaring < 10 ml/min na de dialyse toegediend te worden.

antibioticum 
 

kreatinineklaring (in ml/min)
 

dialyse
 

20-50

10-20

<10

CAPD

HD

CVVH

 

 

 

 

aciclovir (po)

4

8

 12

 12

12 na

8

aciclovir (iv)

12

24

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%) na

24

amantadine

24-48

48-72

7 dgn

7 dgn

7 dgn

48-72

amfotericine B

24

24

24

24

24

24

amoxicilline (po)

6-8

12

24

24

24*

6-8

amoxicilline (iv)

6-8

12 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)*

6-8

amoxicilline/clavulaanzuur (po)

6-8

12

24

24

24*

12

amoxicilline/clavulaanzuur (iv)

6-8

12(50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)*

12 (50%)

benzylpenicylline

4-6

4-6 (75%)

4-6 (20-50%)

4-6 (20-50%)

4-6 (20-50%)

4-6 (75%)

cefalexine

6

8-12

8

8

8

8-12

cefazoline

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

ceftazidim

12

24

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

12 (50%)

ceftriaxon

24

24

24*

24*

24*

24*

cefuroxim (po)

12

12

12

12

12

12

cefuroxim (iv)

8

12

24

24

24

12

ciprofloxacine

12

12 (50%) of 24 (100%)

12 (50%) of 24 (100%)

12 (50%) of 24 (100%)

12 (50%) of 24 (100%)

12

claritromycine (po)

12 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

antibioticum 
 

kreatinineklaring (in ml/min)
 

dialyse
 

20-50

10-20

<10

CAPD

HD

CVVH

clindamycine

8

8

8
 

8

8 

8
 

doxycycline

24

24

 24

 24

24

24

erythromycine (po)

12

12

12 (50-75%)

12 (50-75%)

12 (50-75%)

12

erythromycine (iv)

6

6

6 (50-75%)

6 (50-75%)

6 (50-75%)

6

ethambutol

24

36

48

48

48

36

feneticilline

6

6

6

6

6

6

flucloxacilline

4-6

4-6

4-6*

4-6*

4-6*

4-6

fluconazol

24

24

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%) na

24

flucytosine

12

24

24*

6 (25%)*

24* na

24*

ganciclovir (iv)

24 (50%)

24 (25%)

24 (25%)

24 (25%)

24 (25%)  na

24 (50%)

gentamicine

24*

24-36*

36-48*

36-48*

36-48* na

24-36*

isoniazide

24

24

24

24

24

24 

itraconazol

24

24

24 

24 

24 

24

kinine

8

8-12

24

24

24

8-12

mebendazol

12

12

12

12

12

12

meropenem

12 (50-100%)

12 (25-100%)

24 (25-100%)

24 (25-100%)

24 (25-100%)

12 (25-100%)

antibioticum 
 

kreatinineklaring (in ml/min)
 

dialyse
 

 20-50

10-20

<10

CAPD

HD

CVVH

metronidazol

8

8

12 

12 

8

8

moxifloxacine

24

24 

24 

24 

24 

24 

nitrofurantoïne

NT

NT

NT

NT

NT

NT

norfloxacine

12-24

24

24

24

24

24

pentamidine

24

24

48

48

48

24

piperacilline

8

12

12

12

8 (50%)

12

piperacilline/tazobactam

8

12

12

12

12

12

pyrazinamide

24

24

24

24

24

24

pyrimethamine

24

24

24

24

24

24

rifampicine

12

12

24

24

24

12

sulfamethoxazol

12

12 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

12 (50%)

teicoplanine

48

72

72

72

72

72

terbinafine

48

48

48

48

48

48

tobramycine

24*

24-36*

36-48*

36-48*

36-48* na

24-36*

trimethoprim

12

18 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

24 (50%)

18 (50%)

trimethoprim/sulfamethoxazol

12

12 (50%)

12 (50%)

12 (50%)

12 (50%)

12 (50%)

valaciclovir

8

12

24

24

24 na

12

vancomycine

12-24 (50%)*

24-48 (50%)*

48-96 (50%)*

48-96 (50%)*

48-96 (50%)*

24-48 (50%)*

* Zie intranet voor extra informatie en/of overleg met de apotheker