Dosering en spiegelbepaling

Overleg met apotheker
Bij antibiotica met een geringe therapeutische breedte kan het zinvol zijn om serumconcentraties te bepalen. De eerste spiegelbepalingen worden verricht rond de tweede gift. Meestal is twee keer per week voldoende; bij instabiele nierfunctie zonodig dagelijks. Het bepalen van de dalspiegel dient om toxiciteit te voorkomen, het bepalen van de topspiegel dient om zeker te zijn dat een therapeutisch niveau wordt bereikt. Bij langdurige toediening van aminoglycosiden, zoals kan voorkomen bij de behandeling van endocarditis, kan twee maal per week bepalen van de dalspiegel voldoende zijn.

middel 1)

dosering

inlooptijd (min)

concentratie (mg/l)

    dal

    top

Amikacine (bij tuberculose)

1 dd 15 mg/kg

30

<3

20-40

Gentamicine -algemeen

1 dd 5 mg/kg

30

<0,5

15-25

-endocarditis

3 dd 1 mg/kg

1 dd 3 mg/kg

30       

30

<1        

<0,5

±3    

5-10

Vancomycine

4 dd 7,5 mg/kg max: 4 dd 500 mg

60 2)

≤10

20-30

1) Gelijktijdig gebruik van een aminoglycoside en vancomycine verhoogt de kans op nefrotoxiciteit.
2)
 Cave 'Red Man Syndrome' als gevolg van te snelle toediening!