Voorwoord bij de tweede druk

Wil je de offline versie voor je smartphone? Klik op de link:

www.pammblauw.nl/offline/uitleg.html

PAMM Blauw wordt continu ge├╝pdate en de meest recente wijzigingen vindt u onderaan deze pagina. Samenstellers en redactie hebben hun best gedaan onzorgvuldigheden te vermijden en stellen zich niet verantwoordelijk voor ingeslopen fouten in de tekst. 

Graag ontvangen wij opmerkingen en aanvullingen om zo te komen tot een nog completer online antibioticum formularium. Vragen en opmerkingen kunt u e-mailen naar pammblauw[at]pamm[dot]nl.

Recente wijzigingen:

Hoofdstuk

Onderwerp

Datum